(1/2 கசாயம்)சர்க்கரையை குறைக்க சிறந்த வழி சர்க்கரை நோயாளிகள் இனி கவலைப்பட வேண்டாம் Diabetic Patients