(1 கப் )சர்க்கரையை குறைக்க சிறந்த வழி | சர்க்கரை நோயாளிகள் இனி கவலைப்பட வேண்டாம் Diabetic Patients