சர்க்கரை நோய் வராமல் தடுக்ககாலை உணவை இத்தன மணிக்குள்ள நீங்க சாப்பிட்டா போதும் | Prevent Diabetes